Een kantoor toegewijd aan zijn cliënten

Onze expertise en persoonlijke service staan centraal in de diensten die wij onze cliënten aanbieden. Wij staan, zowel in België als in het buitenland, grote ondernemingen en KMO’s, particulieren, openbare en privé-instellingen, stichtingen en niet-gouvernementele organisaties bij.

Voor de betrokken bedrijven of particulieren zijn er geen kleine zaken: wij verzekeren een totale toewijding aan onze cliënten voor elk dossier dat zij ons toevertrouwen.

Een relatie aangeboden op maat

Onze praktijk is multidisciplinair en omvat de meeste activiteiten in zakelijke en privaatrechtelijke aangelegenheden.
We werken vloeiend in het Frans, Nederlands en Engels.

JANSEN+LEFEBVRE verdedigt zijn cliënten:

  • voor alle jurisdicties van de gerechtelijke orde, inclusief het Hof van Cassatie met Meester Paul Lefebvre (advocaat bij het Hof van Cassatie);
  • voor de Europese en internationale jurisdicties.

Op zoek naar andere wegen

We zijn ook zeer actief in arbitrage, zowel als arbiter en als raadsman, en in exequatur- en vernietigingsprocedures.

We zoeken naar en onderhandelen niet-contentieuze oplossingen in het belang van onze cliënten.
We staan onze cliënten bij in alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden zoals bemiddeling, verzoening of collaboratief onderhandelen (collaboratief recht).

Honoraria en kosten

Het ereloon van een advocaat is de vergoeding voor het intellectuele werk dat hij voor zijn cliënt verricht.

Dit kan bestaan uit consultaties, analyse en het onderzoek van de zaak, onderhandelingsvergaderingen, het opstellen van overeenkomsten, expertises, het opstellen van procedurestukken, vertegenwoordiging en pleidooien voor onze cliënten voor de hoven en rechtbanken, enz.

In principe werken we met een uurtarief, desgevallend, gecombineerd met een success fee afhankelijk van het resultaat van de zaak.

In bepaalde types dossiers, stellen we een forfaitair systeem voor wanneer de aard van de zaak zich daar eerder toe leent.

Naast de honoraria, brengen we secretariaats- en reiskosten in rekening, evenals procedurekosten en andere specifieke uitgaven zoals deurwaarderskosten, administratieve kosten voor akten van de burgerlijke stand, enz.

Verzoeken om voorschotten en tussentijdse staten worden regelmatig verstuurd, samen met een gedetailleerde staat van de geleverde prestaties.

Honoraria en kosten van advocaten worden vaak geheel of gedeeltelijk gedekt door een rechtsbijstandverzekering die u heeft afgesloten.