Burgerlijk recht

Ons kantoor staat u bij in de volgende materies:
 • Contracten.
 • Aansprakelijkheid.
 • Onroerend goederen en zakelijke rechten.
 • Woninghuur en andere huurovereenkomsten.
 • Vereffening en verdeling.
 • Erfenissen – huwelijksvermogensstelsels.

Economisch recht

Onze expertise omvat alle aspecten van het handels- en ondernemingsrecht:
 • Commerciële contracten.
 • Commerciële distributie (agentuur, exclusieve verkoopconcessie, franchise).
 • Onroerend goederen en handels- of kantoorhuurovereenkomsten.
 • Bouwrecht.
 • Vennootschappen en verenigingen.
 • Insolventie en ondernemingen in moeilijkheden.
 • Invordering van schuldvorderingen.
 • Intellectuele eigendom.
 • Zakelijk strafrecht.

Geschillen

We staan onze cliënten bij en vertegenwoordigen hen voor de volgende nationale en internationale jurisdicties:
 • Vredegerecht
 • Rechtbanken van eerste aanleg en ondernemingsrechtbanken.
 • Beslagrechters.
 • Hoven van beroep en arbeidshoven.
 • Het Hof van Cassatie.
 • Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
 • Het Hof van Justitie van de Europese Unie.
 • De adviesorganen van de VN op het gebied van fundamentele rechten.

Nationale en internationale arbitrage

Wij zijn gespecialiseerd in ad hoc en institutionele arbitrage:
 • In hoedanigheid van arbiter of raadsman.
 • In gerechtelijke procedures met betrekking tot arbitrage (wraking, vernietiging, exequatur, enz.).